{"status":"0","error":"authentication missing","found":"0","malware":"0","clean":"0"} Ansökan Gesäll- eller Mästarbrev - Guldsmedsmästarnas RiksförbundGuldsmedsmästarnas Riksförbund
warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!
Guldsmedsmästarnas Riksförbund

För avläggande av praktiska yrkesprover för Gesäll- eller Mästarbrev i Guld- smeds, Juvelfattar eller Silversmedsyrket.

Ansökan inskickas senast 15 Juni till Guldsmedernas Yrkesnämnd c/o Smycken & Klockor, Box 6278, 113 27 STOCKHOLM, det år granskning av arbetsproverna ska ske. Samtidigt inbetalas granskningsavgiften till Smycken & Klockors BG: 624-9304, märk inbetalningen med GRANSKNINGSAVGIFT.
Med ansökan, bifogas betyg samt intyg som styrker förkunskapskraven enligt provbestämmelserna.
* Kontrollant bör inneha Gesällbrev i något av branschens hantverksyrken.
För aktuella granskningsavgifter, sista insändningsdatum för arbetsprover samt provbestämmelser: www.smyckenochklockor.se
Arbetsproverna får ej påbörjas förrän Guldsmedernas Yrkesnämnd godkänt eventuell Handledare samt Kontrollant.

Ansökan om Mästar- eller Gesällbrev görs först sedan betyget från granskningen erhållits. Betyget bifogas ansökan till Sveriges Hantverksråd: www.hantverksrad.se

pdf-iconAnsökan Gesäll- Mästarprov i Guldsmeds- Juvelfattar-, Silversmedsyrket

(uppdaterad 21 sep 2016)

loading
×