Självklart en fråga som inte enbart har ett svar då det beror på vilken typ av smycke samt hur ofta det används.

Klokt kan vara att lämna in ditt smycke till din guldsmed en gång om året för översyn och uppfräschning. På så sätt upptäcks slitage i tid innan det blir ett problem. Guldsmeden kan också informera dig om det är något du bör tänka på vid användning av ditt smycke. Vi alla sliter våra smycken olika mycket och guldsmeden kan därmed ge råd utifrån hur du använder just ditt smycke.

Din guldsmed kan även ge dig råd när det är dags för reparation eller omarbetning.

Utöver en årlig översyn så kan du själv hålla dina smycken rena. På marknaden finns det olika rengöringsvätskor och medel för juvelsmycken, pärlor och silversmycken. Läs noggrant på förpackningar alternativt fråga en guldsmed om råd kring hur du lämpligast gör rent ditt smycke.