warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!
Guldsmedsmästarnas Riksförbund

Legeringar

Fördelen med att välja en dyrare vitguldslegering. Vad är rodinering? Platina, Palladium, Sterlingsilver, verksilver.?  En legering (av legera, av latin ligare, ’binda ihop’, ’förena’) är ett material med metalliska egenskaper vilket består av två eller flera grundämnen (legeringskomponenter), varav minst ett är metall. Även en blandning av två eller flera polymera material kan ibland kallas för polymer legering. En metallegering syftar oftast av en baskomponent (till exempel aluminium, bly, järn, koppar eller tenn).

Till baskomponenten sätts sedan ett eller flera legeringselement (legeringsämnen) som kan vara såväl metaller som icke-metaller. Legeringar framställs vanligen genom att de olika komponenterna i form av smältor blandas. Legeringar kan dock även framställas genom till exempel pressning och sintring av pulverformiga ämnen, eller genom mekanisk bearbetning av material. Ofta räcker ganska små mängder tillsatsämnen, eller mindre variationer på proportionerna av ingående ämnen, för att ge stora ändringar på egenskaperna för den färdiga legeringen.

Finguld och finsilver måste legeras ( uppblandas ) före bearbetning till smycken och prydnadsvaror. Den vanligaste legeringsmetallen är koppar.

Finguld: 999/1000 , 24,k, legeras med koppar och silver. Mer koppar blir rödare guld eller mer silver blir ljusare guld. Vid 18 K guld,750/1000, som vanligtvis användes vid smycketillverkning, är 3/4 finguld och 1/4 legeringsmetaller.

Finsilver: 999/1000, legeras med koppar till 925/1000 (sterlingsilver) eller 830/1000 . 830 silver används företrädesvis i äkta matsilver och prydnadsvaror (Corpus).
Vitguld: 18 K vitguld 750/1000 är 3/4 finguld och 1/4 legeringsmetaller som vanligtvis är palladium och silver.

Platina: De vanligaste platinametaller som användes av GR guldsmeder är legerad platina, 950/1000 . Även palladium och rhodium , som också kan vara legeringsmetaller, användes.

loading
×