warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!
Guldsmedsmästarnas Riksförbund

Forma om en ring innebär vanligtvis att man delvis bevarar originalsmycket. Man kan bygga på med ytterligare skenor, dekorationer, fattningar, stenar osv, eller kanske bearbetar man ytorna till helt nya strukturer. En omarbetning av ring behöver heller inte alltid resultera i en ny ring. Det är ett populärt val att av släta ringskenor forma ett hängsmycke i form av t ex ett hjärta, fjäril eller helt abstrakta former. I många fall önskar kunden ha kvar gravyren i möjligaste mån, och det är en utmaning för guldsmeden att skapa någonting vackert utan att helt utplåna ursprunget. Att lägga till en eller annan liten detalj är vanligt även här.

En omarbetning kan också innebära att endast kundens guld utnyttjas till ett helt nytt föremål. De flesta guldsmeder hanterar att smälta guld och omforma det till nytt grundmaterial för nya smycken, men några har valt att alltid arbeta med ny legering från leverantören och då utgör skrotet en del av betalningen. I detta senare fall informeras alltid kunden om att just mormors collier inte ingår i det nytillverkade smycket. Man bör känna till att t ex kedjor ofta har förhållandevis många lödningar, och det sänker karathalten i den nya legeringen som bildas vid nedsmältningen. En erfaren guldsmed kan tillsätta metall med högre finhalt för att nå upp till den karathalt man eftersträvar, vilket också kontrolleras.

Smältprocessen kräver en hel del vana för att inte metallens egenskaper skall försämras inför tillverkning av det nya smycket. En vanlig missuppfattning är att man av säg tio gram guldskrot kan tillverka en ring som väger tio gram. Guldsmeden måste utgå ifrån en större mängd metall för att kunna forma det nya smycket. I alla hantverk arbetar man med marginaler, och ifrån ett grövre arbetsstycke  närmar man sig så sakteliga en färdig produkt med skinande blanka ytor och exakta förbestämda dimensioner. Alltså måste annat guld oftast tillsättas, och om detta informeras kunden innan tillverkningen startar.

loading
×