Din guide till naturliga och syntetiska diamanter

Naturliga. Syntetiska. Lab-grown. Man made. Kubisk zirkonia. CZ. Imitationer. Ekodiamanter. Det här är ord och termer du med all säkerhet kommer att stöta på när du ska köpa ditt diamantsmycke. Här reder vi ut begreppen!

Vad är en diamant?

När vi använder ordet “diamant” i Sverige menar vi de naturliga diamanter som skapas genom en geologisk process i naturen. Det är en sorts kol som har pressats ihop under högt tryck och vid hög temperatur under lång tid – de yngsta naturliga diamanter vi har är närmare en miljard år gamla. Diamanten är det hårdaste material vi känner till i naturen. Den har också en exceptionell ljusbrytningsförmåga (diamantens glitter är resultatet av hur ljus beter sig då det träffar diamanten och hur det då bryts upp och reflekteras.) och finns i alla färger, rosa, gul, blå, röd, svart…

Vad är en syntetisk diamant?

Syntetiska diamanter har samma kemiska egenskaper som naturliga diamanter. De är alltså uppbyggda av samma molekyler som naturstenarna. De är däremot tillverkade i en fabrik där man efterliknat de förhållanden som naturstenar bildas under.

Dessa kan tillverkas på mycket kort tid: Små tar bara några dagar, lite större några veckor. Liksom i naturen är det en kombination av högt tryck och hög temperatur som formar kolatomer till en diamant. 

De första syntetiska diamantern skapades på 1950-talet för industriellt bruk av företag som svenska ASEA och amerikanska General Electric. Det är först på senare år som tillverkare av syntetiska diamanter har skapat stenar som kan konkurrera med naturliga diamanter i smycketillverkning. 

Är en syntetisk diamant en ädelsten? 

Nej. En ädelsten består av ett naturligt mineral eller ett organiskt material (till exempel bärnsten eller pärlor). Den måste också uppfylla tre kriterier: Den ska vara vacker, hållbar och sällsynt. En syntetisk diamant kan förvisso vara vacker och hållbar men eftersom den är tillverkad av människan och kan massproduceras på kort tid (små stenar tar bara några dagar, lite större några veckor) är den vare sig naturlig eller sällsynt.

Varför säger vissa syntetisk diamant – och andra labbodlad diamant?

Labbodlad är ett annat ord för syntetisk diamant. Andra termer är ”man made”, och ”created”. Den korrekta benämningen är dock syntetisk diamant.

Syntetiskt är något som i grunden har samma kemiska, fysikaliska samt optiska egenskaper som den specifika sten som skapats av naturen. För att inte förvilla konsumenterna ska därför prefixet ”syntetisk” användas framför dessa stenar som är tillverkade av människan. Det gäller inte bara syntetiska diamanter utan även andra stenar: Syntetisk rubin, syntetisk , spinell, syntetisk smaragd med flera.

Dessa riktlinjer följer rekommendationerna från The World Jewellery Confederation, CIBJO, en organisation som kan liknas vid ett FN inom smyckeindustrin och har som uppdrag att reglera olika frågor och garantera slutkonsumenten trygghet att kunna lita på juvelindustrin.

Kan man se skillnad på en syntetisk och en naturlig diamant? 

Syntetiska diamanter har alltså samma kemiska egenskaper som de naturliga diamanterna men har annorlunda och urskiljbara tillväxtmönster. Detta går inte att se med blotta ögat men det finns olika instrument som med säkerhet kan tala om att en sten är en naturlig diamant eller inte.

Hur tillverkas syntetiska diamanter? 

Det finns många metoder och tekniker, men de två mest kända metoderna är: 

  • Den ena kallas HPHT-metoden (high pressure, high temperature på engelska). Den är mest lik den naturliga processen som sker i jordens inre. För att skapa diamanten utsätter man grafit (som skapas från rent kol) för intensiv värme och tryck.
  • CVD-metoden, eller Chemical Vapor Deposition, är en metod där man för in ånga som innehåller kol i en kammare där diamanterna sedan byggs upp. För att skapa en diamant lägger man in små diamantkristaller som sedan växer lager för lager. 

Vilket pris har en syntetisk diamant?

Priset på en 1 ct syntetisk diamant är idag omkring 5 000 kronor medan priset på en 1ct naturlig diamant är cirka 100 000 kronor (mars 2024).

Varför är naturliga diamanter mer värda än syntetiska?

De naturliga diamanternas relativa sällsynthet gör den dyrbar.

Eftersom man kan tillverka hur många syntetiska diamanter som helst, blir prisbilden för dem en helt annan än för naturliga. Tillgängligheten styr värdet och när efterfrågan ökar, ökar produktionen och värdet går ner.

Har syntetiska diamanter något andrahandsvärde? 

I dag finns det ingen andrahandsmarknad för syntetiska diamanter. Varken pantbank, auktionshus eller försäljare av andrahandsvaror handlar med syntetiska diamanterna. På kort sikt riskerar syntetiska diamanter att helt tappa sitt värde på samma sätt som syntetiska rubiner och safirer gjort under senaste århundradet.

Vilka är bäst att köpa ur ett miljövänligt perspektiv – naturliga diamanter eller syntetiska? 

Syntetiska diamanter marknadsförs ofta som miljövänliga med epitetet ”ekodiamanter” – men det går åt en stor mängd energi vid tillverkningen.

Att ge en felaktig bild av en produkts miljöpåverkan som kan vilseleda konsumenterna, så kallad ”Greenwashing”, är nu förbjudet inom EU.
Studier påvisar att produktionen av syntetiska diamanter släpper ut tre gånger mer koldioxid än gruvbrytningsindustrin. De visar också att gruvbrytningen ger viktiga bidrag till ekonomisk tillväxt medan tillverkare av syntetiska diamanter inte bidrar till ekonomin i samma skala.
Transparens är ett nyckelord –  så ställ frågor när du handlar dina diamantsmycken.

Om jag ska köpa en lös diamant – vad ska jag tänka på?

Vänd dig till en guldsmed som är medlem i Sveriges Guldsmedsmästares Riksförening (GR) eller branschorganisationen Smycken & Klockor.

Ha en värdeminskning i åtanke när du väljer mellan en naturlig och en syntetisk diamant. Syntetiska diamanter har en prisbild som gör att många ser dem som ett attraktivt alternativ till naturliga diamanter, men på kort sikt tappar syntetiska diamanter sitt värde helt.

Vad är kubisk zirkonia?

Kubisk zirkonia (ibland skrivet som cubic zirkon förkortat CZ) är ett konstgjort material tillverkat för att likna en diamant – men den har inte något gemensamt med diamanten. Den kemiska uppbyggnaden är något helt annat än den naturliga.

Vad är en imitation av en diamant?

Alla ädelstenar kan imiteras – ibland av material som skapas av oss människor men också av material som naturen skapat. Historiskt är glas den absolut vanligaste imitationen av en diamant, men även ädelstenar som vit safir, topas och bergskristall kan användas för att imitera en diamant, liksom konstgjorda material som kubisk zirkonia (se ovan).

När det gäller andra ädelstenar kan exemplevis rött glas användas för att imitera rubiner och majoricapärlor imiterar odlade pärlor.