warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!
Guldsmedsmästarnas Riksförbund

Om Guldsmedsmästarna

Vilka är Guldsmedsmästarna?

Vi är ett förbund för Sveriges Guldsmeder & Silversmeder, och vi arbetar för att värna ett gott hantverk, men vi arbetar också fortlöpande med lärlingsfrågor och utbildningsfrågor för att säkra beståndet av framtida Guld & Silversmeder.

Roten till människans behov att smycka sig sträcker sig oändligt långt tillbaka i tiden. Man har vid arkeologiska utgrävningar hittat smycken från tiden 40000 – 30000 år före Kristus. Vid denna tid tillskrevs smycken magiska krafter, men hade då liksom nu också uppgiften att försköna och utmärka.

 Lite historia om Guldsmedsyrket 

Namn på guldsmeder som gått till historien är t. ex biskopen av Noyon, känd som St. Eligius, guldsmedernas skyddshelgon. Vi känner bl.a Nicolaus av Verdun och Munken Fridericus, båda stora mästare på 1100-talet. Som en av de allra största kan man säkerligen betrakta Benvenuto Cellini, en italiensk mästare som verkade på 1500 talet (1500 – 1571), se: (Cellini och hans saltkar).

Otaliga mindre berömda men dock skickliga guld och silversmeder har fört hantverkstraditionerna vidare från en generation till nästa, och ända in på 1960 talet hade mycket lite förändrats i guldmedens vardag. En guldsmed från denna tid skulle utan större omställning kunna arbeta i en verkstad från 1600-talet.

På 1960-talet utvecklades en metod att gjuta smycken i stora serier efter en handgjord förlaga. En tillverkningsmetod som kom att förändra guldsmedens roll mycket drastiskt. Smycken i guld kunde nu framställas i stora serier utan att man behövde någon guldsmed.

Idag står masstillverkade smycken i lågprisbutiker för 70% av den svenska marknaden. Många guldsmeder arbetar enbart med att reparera smycken av denna typ.

Även om behovet av guldsmeder har minskat och förutsättningarna inte är dom allra bästa spirar optimismen inför framtiden. Det finns fortfarande många skickliga guldsmeder som arbetar på traditionellt sätt med att tillverka Handgjorda individuella smycken. Ett behov som har ökat kraftigt dom senaste åren.

Genom dessa kan du låta tillverka smycken med personlig prägel. Leta efter GR-symbolen hos din guldsmed, och du kan vara säker på att få ett handgjort smycke tillverkat efter egna önskemål.

De flesta av dessa guldsmeder är organiserade i Guldsmedmästarnas Riksförbund och dess lokalföreningar Stockholm, Göteborg och Skånes guldsmedsmästarförening.

loading
×