Vad står GR för? Ett GR-stämplat smycke garanterar att smycket är unikt och handgjort av din guldsmedsmästare!

/ Foto: Daniel Nilsson

Ett handgjort smycke är unikt. Sitter det en GR-stämpel jämte ansvars- och finhalts-stämplarna är det en garant för att smycket är tillverkat helt för hand av en av våra medlemsguldsmeder i Mästareföreningen. De guldsmeder som har blivit godkända som medlemmar i Sveriges Guldsmedsmästares Riksförening har förtroende att använda GR-stämpeln på sina strikt handsmidda smycken.

GR-stämpeln garanterar att smycket:

  • är mästerligt tillverkad helt för hand.
  • är tillverkat av den guldsmed med ett aktivt medlemskap i Mästareföreningen, som slagit i sin namn/ansvarsstämpel i anslutning till GR-stämpeln.
  • innehåller korrekt ädelmetallhalt

Den enskilda guldsmeden ansvarar för att ovanstående stämmer, och har genom sitt medlemskap förbundit sig till detta.

Tillsammans med GR-Stämpeln så skall det finnas stämplat en ansvarsstämpel som ger dig information om vem som tillverkat smycket.

Försäkring

Guldsmedsmästarna kan även ge goda råd angående smycken och försäkringar.

Gå noga igenom dina smycken och ta reda på ett ungefärligt värde. Undersök om detta ryms inom din hemförsäkring. Normalt ryms smycken upp till ett basbelopp inom hemförsäkringen (ca 50.000kr), men du gör klokt i att kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.

Om värdet av dina smycken överstiger ett basbelopp bör du teckna en separat smyckesförsäkring.
Var noggrann med att förvissa dig om ett smycke är handgjort eller inte. Om det är handgjort har du rätt att kräva ett handgjort tillbaka om du skulle drabbas av förlust.

Låt en yrkesman göra en korrekt värdering av dina smycken, gärna med foto. Detta underlättar enormt vid en förlust. Tänk på att det är mycket svårt att komma ihåg vad som gått förlorat och hur det såg ut i detalj.

Kräv av ditt försäkringsbolag att få gå till den guldsmed du har förtroende för, vilket inte alltid är lika med den som lämnar mest rabatt till försäkringsbolaget.
Vidta dessa åtgärder innan en skada har uppstått annars kan det vara för sent.