Återvinna smycken – forma om, smälta ned, skapa nytt

Har du en ring som blivit fel i storleken? Eller har du ärvt ett smycke som du gärna vill bevara - men låta sätta din egen prägel? Eller vill du använda guld eller silver till att få ett nytt, unikt smycke? Läs mer här!

/

Att forma om en ring innebär vanligtvis att du delvis bevarar originalsmycket. Du kan bygga på med ytterligare skenor, dekorationer, fattningar, stenar och så vidare, eller kanske låta bearbeta ytorna till helt nya strukturer.

En omarbetning av ring behöver inte alltid resultera i en ny ring. Det är till exempel ett populärt val att av släta ringskenor forma ett hängsmycke i form av exempelvis ett hjärta, fjäril eller helt abstrakta former. I många fall önskar kunden ha kvar gravyren i möjligaste mån, och det är en utmaning för guldsmeden att skapa någonting vackert utan att helt utplåna ursprunget. Att lägga till en eller annan liten detalj är vanligt även här.

En omarbetning kan också innebära att endast kundens guld utnyttjas till ett helt nytt föremål. De flesta guldsmeder hanterar att smälta guld och omforma det till nytt grundmaterial för nya smycken. Några har dock valt att alltid arbeta med ny legering från leverantören och då utgör skrotet en del av betalningen. I detta senare fall informeras alltid kunden om att just mormors collier inte ingår i det nytillverkade smycket.

När du funderar på att använda guld i ett befintligt smycke kan det vara bra att känna till att exempelvis kedjor ofta har förhållandevis många lödningar. Det sänker karathalten i den nya legering som bildas vid nedsmältningen. En erfaren guldsmed kan tillsätta metall med högre finhalt för att nå upp till den karathalt man eftersträvar, vilket också kontrolleras.

Smältprocessen kräver en hel del vana för att inte metallens egenskaper ska försämras. En vanlig missuppfattning är att man av säg tio gram guldskrot kan tillverka en ring som väger tio gram.

Guldsmeden måste utgå ifrån en större mängd metall för att kunna forma det nya smycket. I alla hantverk arbetar vi med marginaler, och ifrån ett grövre arbetsstycke närmar man sig så sakteliga en färdig produkt med skinande blanka ytor och exakta förbestämda dimensioner. Alltså måste annat guld oftast tillsättas. Det informerar vi kunden om innan tillverkningen startar.