Gravyrer och gravyrtekniker

En gravör skapar mönster på ytor genom att ta bort material. Det finns en rad olika gravyrtekniker - maskingravyr, lasergravyr, stämplar och handgravyr. Här får du en översikt.

/

Gravöryrket innebär att med vissa tekniker skapa ett mönster på en yta genom borttagning av material med gravyr. Mönstret kan bilda en text eller bild på ytan men likaväl ren ornamentik eller abstrakt dekor.

En gravörs verktyg är främst en gravyrstickel, stickel eller diamantritsnål, men kan också utgöras av särskilda slipmaskiner.

Vad är skillnaden mellan gravyr, maskingravyr, lasergravyr, stämplar, handgravyr?

Maskingravyr utförs hos guldsmeden: Man arbetar med bokstavsschabloner vars form mekaniskt överförs och inristas på smycket eller föremålet i fråga. De äldre gravyrmaskinerna har en spets av diamant som klarar av att nöta mot metall i lång tid utan förlorad skärpa. Antal olika typsnitt att tillgå är lika med hur många olika schabloner guldsmeden har i sin ägo, vilket givetvis är en begränsning. För att möta kundernas önskemål har många guldsmeder övergått till datorstyrda maskiner som har nästan obegränsade variationer på typsnitt.

Handgravyr är egentligen ett yrke som guldsmeder från början inte utförde själv. Handgravören ritar upp bokstäver och mönster direkt på smycket, och med vassa sticklar skär man in dessa i metallen. En mycket vacker konstform och ett klassiskt hantverk som tyvärr inte alltid väljs av kund då detta arbete givetvis kostar mer. Vi har i Sverige några duktiga gravörer, och ett litet nyfunnet intresse finns hos dem som utbildar sig i guldsmide. Teknik och hjälpmedel har utvecklats på senare år, och idag är det inte lika slitsamt för kroppen att gravera som det var för den äldre generationen.

Lasergravyr är en förhållandevis ny teknik som funnit sin väg också till guldsmedsbranschen. Där finns ingen mekanisk spets som överför motivet, utan en laserstråle som styrs med hjälp av dator och skjuter små men kraftiga ljuspulser emot ytan på smycket. Motivet mer eller mindre bränns eller smälts i metallen. Fördelen är att man kan via datorn överföra verkligt intrikata mönster som t ex autentiska fingeravtryck, men tekniken är fortfarande av det dyrare slaget och maskineriet finns inte hos enskilda smeder i större omfattning. Det flesta har dock kontakt med en leverantör som kan utföra lasergravyr enligt kunds önskemål.

Stämpling av framförallt bokstäver i ringskenor och hängen har sin trogna kundkrets, speciellt är det många föräldrar som vill föreviga barnens namn i sina smycken. Namnet säger egentligen allt, man nyttjar stämplar med en upphöjd figur i botten som lämnar sitt avtryck i metallen efter ett slag med hammaren på toppen.