Hantverkare, ädelmetall och stämplar

Vill du veta mer om hantverket, om olika kvalitetsstämplar, om vilka yrkesgrupper som ryms inom guldsmeds- och juvelerarbranschen och annat som är bra att veta? I den här faktafyllda artikeln får du en god överblick.

/

Olika yrkesgrupper

Inom guldsmeds- och juvelerarbranschen finns flera yrkeskategorier: Guldsmed, silversmed, juvelfattare, gravör och stenslipare.

Guldsmed
Guldsmeden tillverkar smycken i alla former som ringar, armband, halsband, broscher, lås och hängen, i nära samverkan med juvelfattare, gravörer och stenslipare. Hos en guldsmed kan du låta tillverka smycken med en mer personlig prägel och välja ädelstenar i alla färger. Guldsmeden kan omarbeta och reparera dina smycken.

Silversmed
Silversmeden tillverkar föremål som ljusstakar, skålar, bägare, servettringar, kannor, fat och även smycken. Gemensamt namn för prydnadsföremålen är corpusarbeten. Vid behov att laga eller rikta ditt corpus är det silversmeden som är bäst lämpad för det.

Juvelfattare
Juvelfattare är den hantverkare som fattar in ädelstenar i smycken. Detta sker när guldsmeden gjort klart smycket och lämnat plats för ädelstenarna. Teknikerna är många, allt beror på designen och stenarnas hållbarhet.

Gravör
Gravören sticker upp text eller mönster i smycken eller corpus. Det kan göras för hand med en stickel eller med gravyrmaskin. Numera finns det också datastyrda gravyrmaskiner som innehåller en mängd olika versalstilar. Det får inte förväxlas med handgravyr.

Stenslipare
Stensliparen slipar ädelstenar och diamanter. Processen är lång, från råmaterial till färdigslipad ädelsten. Slipningen är avgörande för ädelstenens lyster.

Gesäll- och Mästarbrev


Gemensamt för alla dessa yrkesgrupper är att det krävs en lång utbildning, sex år inom yrket, innan man får ta gesällbrev och tio år inom yrket för att ta mästarbrev. Ska du låta tillverka eller reparera ett smycke, anlita en guldsmed som har gesällbrev/mästarbrev, eller har en lång och gedigen erfarenhet inom något av ovan nämnda hantverksyrken. Detsamma gäller vid tillverkning och reparation av corpus.

Ädelmetall

Ädelmetallarbeten som innehåller minst ett gram guld eller platina måste förses med obligatoriska stämplar för att få säljas i Sverige. Det man i dagligt tal kallar för äkta guld är en legering bestående av minst 9K motsvarande 375 tusendelar finguld.

Finhaltstämplar på föremål tillverkade i Sverige
Guldarbete 9K: 375 tusendelar guld
14K: 585 tusendelar guld
18K: 750 tusendelar guld
23K: 958 tusendelar guld
——————————————-
Platinaarbete 850: 850 tusendelar platina
950: 950 tusendelar platina
——————————————-
Palladium 500: 500 tusendelar palladium
950: 950 tusendelar palladium
——————————————-
Silverarbete 800: 800 tusendelar silver
830: 830 tusendelar silver
925: 925 tusendelar silver
——————————————-

För att få kalla metall för guld måste det vara en legering med minst 9K rakt igenom. Detsamma gäller för alla ädelmetaller, se tabellen ovan.

Ringar

Förgyllning

Förgyllning är den tunnaste guldbeläggningen. Den nöts bort på kort tid och metallen under oxiderar, vilket visar sig som missfärgning.
Gulddoublé är samma metod som förgyllning – en elektrolytisk utfällning av guld på metallföremål, men något tjockare beläggning.
Guldpläterat är den tjockaste beläggningen, då en tunn guldplåt läggs över oädel metall.
Guld på silver är samma typ av mekanisk beläggning som guldplätering fast på föremål av silver. Sådana föremål får inte vara stämplade som ädelmetallarbeten av guld.

Återvinning

Det är uteslutande återvunnet guld som används vid nytillverkning, omarbetningar och reparationer. Genom att guldskrot återvinns, likt ett kretslopp, minskar gruvbrytningen och miljön tar minsta möjliga skada.

Stämplar på ädelmetallarbeten

Namnstämpeln är ansvarsstämpel som är obligatorisk på ädelmetallarbeten av guld och platina som väger ett gram eller mer. Tillverkarens eller importörens egen registrerade signum av svenska namnstämplar måste vara registrerade för att få användas. Ortsmärket är en stämpel som anger tillverkningsort eller importörens hemvist.

GR-stämpeln är en ansvarsstämpel som endast får användas av medlem i Guldsmedsmästarnas Riksförbund. Den garanterar att smycket eller corpusarbetet är handgjort. Den är även en garanti för att föremålet är i rätt karat i silver, guld och platina.

Kattfoten är en kontrollstämpel som garanterar att mängden ädelmetall i ett ädelmetallföremål är den rätta och att innehållet är analyserat av Swedac.

Finhaltsstämpeln används för att ange mängden ädelmetall i ett smycke. Finhaltsstämpeln är en obligatorisk märkning på guld- och platinaföremål, till exempel 18K.

Årsbeteckningen är en stämpel som anger tillverkningsår.

CCM-stämpeln eller vågstämpeln används på ädelmetallarbeten i länder som är anslutna till Ädelmetallkonventionen. En överenskommelse om kontroll och märkning av arbeten av ädelmetall. I alla konventionsländer har CCM-stämpeln samma dignitet som kontrollstämpeln. Obs! som utställare av ädelmetallarbeten utanför Sveriges gränser krävs det en CCM-stämpel på smycken.

Källor:
Smycken och Klockor Branschorganisation AB
Guldsmedsmästarnas Riksförbund
Sveriges Gemmologiska Riksförening