Atelje Guldbros AB

Guldring med brun diamant. Vitguldring med vita diamanter.