Gesäll & Mästarbrev

Vill Du som kund veta att den Du anlitar är kunnig guldsmed, fråga efter dessa yrkesutbildningsbevis

Ska du låta tillverka eller reparera ett smycke, anlita en guldsmed som har gesällbrev/mästarbrev, eller har en lång och gedigen erfarenhet inom yrket.

 

Gesällbrev

Efter avslutad lärlingsutbildning, ca 4 år på skola eller hos mästare, görs ett gesällprov. Provet består av framställning av medaljong, armring och ett frivilligt arbete. Godkänner granskningsnämnden provet erhåller lärlingen Gesällbrev.

Mästarbrev

Efter 10 år i yrket kan gesällen göra ett mästarstycke med fri formgivning. Gesällen ska även visa sådana kunskaper i företagsekonomi att han kan driva en guldsmedja.

En Mästare har genom avlagt prov visat stor yrkesskicklighet.
En Mästare har många års erfarenhet i yrket.
En Mästare har dokumenterade kunskaper i företagsekonomi.
En Mästare står för löften om kvalité.
En Mästare utför sitt arbete fackmässigt och med omsorg.
En Mästare för svensk hantverkstradition vidare.
En Mästare ska följa med i yrkets utveckling för att bibehålla sin mästarkompetens.
Medlemsbevis i Guldsmedsmästarförening
Utfärdas efter prövning av den lokala mästarföreningen.

Gesäll & Mästarbrev i Guldsmeds, Juvelfattar eller Silversmedsyrket.

För avläggande av praktiska yrkesprover.

Ansökan skickas in senast 15 Juni till Guldsmedernas Yrkesnämnd c/o Smycken & Klockor, Box 6278, 113 27 STOCKHOLM, det år granskning av arbetsproverna ska ske. Samtidigt inbetalas granskningsavgiften till Smycken & Klockors BG: 624-9304, märk inbetalningen med GRANSKNINGSAVGIFT.

Med ansökan, bifogas betyg samt intyg som styrker förkunskapskraven enligt provbestämmelserna.
* Kontrollant bör inneha Gesällbrev i något av branschens hantverksyrken.

För aktuella granskningsavgifter, sista insändningsdatum för arbetsprover samt provbestämmelser: smyckenochklockor.se
Arbetsproverna får ej påbörjas förrän Guldsmedernas Yrkesnämnd godkänt eventuell Handledare samt Kontrollant.

Ansökan om Mästar- eller Gesällbrev görs först sedan betyget från granskningen erhållits. Betyget bifogas ansökan till Sveriges Hantverksråd.

Gesällbrevsbestämmelser (innehåller anmälan till Gesällprov)

Ansökan om Gesällbrev

För att ta Mästarbrev krävs att ni har ett Gesällbrev samt varit yrkesverksam i minst 6 år. Dessutom krävs att ni går Mästarutbildningen som är en bred företagarutbildning på deltid och distans (läs mer om utbildningen här).

Mästarbrevsbestämmelser